Viltbånd

Det er nå utplassert viltbånd som kan brukes ved påkjørsel av vilt.

Disse såkalte «kassene» med viltbånd, er utplassert på Smestad – Terråk, Joker – Bogen og Coop – Bindalseidet.

Hensikten er at de bilistene som er mye ute på veien (kanskje generelt alle bilister) oppfordres til å ha 1-2 slike viltbånd liggende i bilen.

Når man er uheldig og kjører på dyr, skal man raskt varsle politiet som igjen varsler viltvakta i kommunen.

Viltbåndet bør henges opp der påkjørselen inntraff, slik at viltvaktene raskt kan finne ulykkesstedet og kan gjennomføre, enten en avliving eller raskt sette i gang ettersøk på et skadet dyr.

Dette gjør også at den som er uheldig har en stadfesting av tid og sted, og når dette loggføres vil ting være enklere for alle parter.

Karl Erik Solum, skog- og viltansvarlig

Bilde av eske med gule viltbånd. Viltbånd hengt opp på dørklinke.