Kirkens ansatte

Bindal prestegjeld:

Stilling

Navn                                       

Telefon         Epost
Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa

916 97 025
og
75 03 13 31          

soknepresten@bindal.kommune.no  

Kirkeverge/Daglig leder Marte Breisjøberg 917 05 461    

kirkevergen@bindal.kommune.no  

       
Organist

 vakant

   
Kirketjener Olaf Martin Larsen 995 49 283

 

Kirkekontoret er vanligvis åpent mellom kl 0900 og 1500.