Kirkens ansatte

Bindal prestegjeld:

Stilling

Navn                                       

Telefon         Epost
Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa 916 97 025

soknepresten@bindal.kommune.no

Kirkeverge/Daglig leder Lise Skarstad 901 08 437

kirkevergen@bindal.kommune.no

       
Organist

Michael Medzkiewicz
(Fra januar 2018)

   
Kirketjener Olaf Martin Larsen 995 49 283

 

Kirkekontoret er vanligvis åpent mellom kl 0900 og 1500.