Kirkens ansatte

Bindal prestegjeld:

Kirkens ansatte
Stilling Navn Telefon E-post
Sokneprest Ann Kristin Hanssen 412 01 751 ah495@kirken.no
Prost i Nord-Helgeland/fungerende prost i Sør-Helgeland Olav-Rune Ertzeid 954 34 589 olav.ertzeid@alstahaug.kommune.no
Kirkeverge/Daglig leder Marte Breisjøberg 917 05 461 mb834@kirken.no
Organist Anastasia Koncikovskaya 468 90 794 ak888@kirken.no
Kirketjener Frank Jürgen Batz 481 42 102 fb687@kirken.no
Til kirkekontoret post.bindal@kirken.no

 

 

 

Kirkekontoret er vanligvis åpent mellom kl 0900 og 1500.