Kirkens ansatte

Bindal prestegjeld:

Kirkens ansatte
Stilling Navn Telefon E-post
Sokneprest Ann-Kristin Hansen, Oppstart mars 2024 soknepresten@bindal.kommune.no
Fungerende prost Fungerende prost
Kirkeverge/Daglig leder Marte Breisjøberg 917 05 461 kirkevergen@bindal.kommune.no
Organist Anastasia Koncikovskaya 468 90 794 anastasia.koncikovskaya@bindal.kommune.no
Kirketjener Frank Jürgen Batz 481 42 102 frank.batz@bindal.kommune.no

 

 

 

Kirkekontoret er vanligvis åpent mellom kl 0900 og 1500.