Kirkens ansatte

Bindal prestegjeld:

Stilling

Navn                                       

Telefon         Epost
Prost
(vikar i vakant soknepreststilling )
Kristoffer Lønning Tørresen

 975 41 407  

soknepresten@bindal.kommune.no  

Kirkeverge/Daglig leder Marte Breisjøberg 917 05 461    

kirkevergen@bindal.kommune.no  

       
Organist

Anastasia Koncikovskaya

468 90 794 anastasia.koncikovskaya@bindal.kommune.no
Kirketjener Frank Jürgen Batz 481 42 102 frank.batz@bindal.kommune.no
     
     

 

Kirkekontoret er vanligvis åpent mellom kl 0900 og 1500.