Resultat kirkevalget 2023

Mandag 11. september 2023 var det valg til Bindal menighetsråd og til bispedømmerådet i Sør-Hålogaland.

Nytt Bindal menighetsråd: 

Jens Christian Berg, Terråk 
Petter Arnfinn Bjørnli, Bindalseidet 
Ellin Johanne Storheil, Åbygda 
Fredrik Bøkestad Skillingsås, Horsfjord 
Mona Møller, Terråk 
Mona Kristin Dahlberg, Åbygda 

 

Varamedlemmer: 
Miriam Ekremsæter Alsli, Bindalseidet 
Eva Johanne Pedersen, Bindalseidet 
Stig Morten Vikan, Bindalseidet 
Elin Kristine Vareide Lian, Lian 
 

I tillegg skal Bindal kommunestyre velge sin representant som skal tiltre når saker skal behandles i kirkelig fellesråd. 

Menighetsråd med fellesrådsfunksjoner trer i funksjon som menighetsråd 1. november 2023, og som fellesråd 1. desember 2023.