Solstad kirke

Altertavle Solstad kirke 1

Solstad kirke 11

 

Mange undres på hvorfor kirka heter Solstad kirke, den ligger jo på gården Holm. Grunnen er at den første kirka på yttersida av Bindalshalvøya ble satt opp på gården Solstad.  Denne første kirka stod tidligere på Sund i Sømna og ble flyttet til Solstad i 1643. Før den tid hadde folket i området altså felles kirke med sørlige delen av Sømna. Dette gudshuset, blir i gamle kilder benevnt som Sund korshus.

Kirka som ble flyttet fra Sund til Solstad, var ikke noe stort og praktfullt bygg etter dagens målestokk. Det var ei u-panelt tjærebredd tømmerbygning på omtrent 17 x 9 meter. Den hadde neppe tårn. Kappelanen, Hans Erichsøn, forærte kirken et vindu.

De som sognet til kirken, hadde vansker med å holde den i stand. I et klagebrev først på 1700-tallet sier bøndene i området at  "- verken almue eller prest kan holde seg tørre i den under nedbør".

Kirken ble etter hvert så dårlig, at på 1730-tallet ble det bygd en helt ny kirke på samme tomta på Solstad. I 1789 fikk kirka ny altertavle. Tavla var en gave fra skipper  Nils Jensen Hall. Det sies at kunstverket er laget av en bygdekunstner på Storheil, men det blir også sagt at den er utskåret av Einar Hansen Hollup. Den er trolig malt av den kjente kirkemaleren Roald Rasmussen Soelberg.

Fram til 1815 var hele Bindalen et anneks under Brønnøy sokneprestembete, og det var i den tida bare gudstjeneste i Solstad kirke fire til seks ganger i året. Ikke sjelden var det messefall på grunn av "Storm och grumt Uvæir" som det kan stå i rapportene.

Da Bindal fikk egen sokneprest i 1815, ble han plassert på  Vassås. Kirkevegen kunne være vanskelig. De fleste kom med båt. På flo sjø kunne folk ro et godt stykke oppver i Solstadelva, nesten opp til kirka. Elva var nærmest som en grøft oppe ved kirka. I naust og på gårdene nær kirka ble "faraklean"skifta ut med "kjerkklean"

I 1888 ble Solstad kirke revet og flyttet til Lande i Tosen. Dette kirkebygget er fremdeles i bruk, og kalles Lande kapell. Etter en  lokaliseringsstrid over flere år, ble Solstad tredje kirke bygd på Holm.  Mange mente at kirka skulle bygges på Solstad, der den gamle kirka hadde stått, men med knapt flertall i kommunestyret ble det vedtatt å flytte den. Byggeprisen ble rundt 24.000 kroner. Kirka er en såkalt langkirke med opprinnelig 380 sitteplasser. Kirka framstår i dag i hovedsak slik den ble bygget i 1888.

Den siste store innvendige restaureringa av kirka ble foretatt i på 1970-tallet. Den fikk da ny  panel, nye benker og ble malt opp.

Kirka fikk orgel i 1915. Det er produsert av Brødrene Torkildsen, og har byggenummer 2.  I 1999  fikk  kirka i tillegg et elektronisk orgel.

Altertavla som står i Solstad Kirke i dag kom på plass i 1925. Den  er malt av Birger Bertils fra Sømna  og forestiller Jesus i bønn i Getsemane. Altertavla er en gave fra Ole Skålvik.

    

    Lande kapell 10

Altertavle Lande kapell

Tegning Solstad kirke 9

Kirkeskip Solstad kirke 8