Vassås kirke

Vassås kirke 6   

På gammel grunn

Ingen vet hvor lenge det har stått kirke her på Vassås. De mange gravhaugene rundt om på Vassås tyder på at stedet kan ha vært et religiøst og verdslig senter allerede før  kristendommen kom til landet. Vi har relativt sikre kilder på at det rundt 1250 stod ei stavkirke her. Kirka ble revet og nybygd i 1733. Den er siden blitt restaurert flere ganger, sist i 1983.

Den kirka som står i dag, er som sagt bygd i 1733. Den er en åttekantet korskirke. Denne byggestilen var meget populær på 1700-tallet.Vi finner flere kirker spesielt i Trøndelag som er bygget i samme stil. Foran inngangen til bårehuset er det gjort arkeologiske funn fra vikingetida. Både arkeologiske funn og skrevne kilder forteller oss med all tydelighet at Vassås kirke står på gammel grunn.

Vi har oppbevart rester etter to eldre altertavler. De eldste restene vet vi lite om, men altertavla som var ny i 1756, har vi flere godt bevarte deler av. På toppstykket til den gamle altertavla fra 1756 står det skrevet "Jahve" (Herren) på hebraisk. Altertavla ble gitt av skipper Niels Jensen Helstad, og er trolig laget av en kunster fra Hollup. Det er et arbeid i gang med å restaurere den gamle tavla. Går det slik en håper, skal kunstverket på nytt pryde kirka.

    

I kirka henger det er krusifiks (Jesus på korset). Krusifikset er den eldste kirkekunst vi har. Alderen på krusifikset er noe usikker, men det er trolig fra katolsk tid. Det er slett ikke usannsynlig at dette krusifikset har prydet også den aller første kirke på Vassås.

Kirka fikk sitt første orgel i 1920. Dette orglet var i bruk til i ut på 1980-tallet, da nyorglet var på plass.

Den altertavla vi ser i dag er fra ca 1912. Rammeverket er laget og gitt av Nils  Øyen, og bildet er malt av E. Ulving. Motivet er fra Emmausvandrerne i Lukas 24.

Fra gammelt av har kirkevegen vært sjøveien. Kirkefolket kom roende til Baulia, Gangstøa eller Nordsjøen. Det var langt fra Tosbotnet, Harangsfjorden eller Juvika, og nede ved Nordsjøen ble det bygd flere kirkebuer som folk tok inn i under kirkehelgene. Den staselige presteboligen ble bygd i 1877, og ble revet rundt 1900.

Kirkeskipet er en mini seksring, bygd av Hans Liasjø. Den tolvarmede lysekronen er fra 1931. Duken på alteret er tegnet og sydd av Ragna Hoel.

Altertavle Vassås kirke 2

Detalj fra altertavle Vassåskirke 3

Jesusfigur

 

Kirkesøndag på Vassås