Planstrategi 2024-2027

Forslag til planstrategi for Bindal kommune 2024-2027 ligger nå på høring. Frist for innspill er 20.04.24.

Link