Åpningstider kommunale kontorer


Bindal rådhus er åpent fra kl 0800 - 1545 i tiden 15. september til 14. mai.
Fra 15. mai til 14. september er rådhuset åpent mellom kl 0800 og kl 1500.

Ansatte nås på telefon i samme tidsrom.

 

Åpningstider Bindal folkebibliotek

Biblioteket er åpent alle dager i rådhusets åpningstid (08.00-15.00/15.45). Biblioteket er betjent tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 08.30 til kl. 14.30. Når biblioteket er ubetjent, skjer utlånet i resepsjonen.

Endringer vil bli informert om på kommunens hjemmeside, facebook og oppslag på rådhuset

For åpningstider på tannlegekontoret, NAV og kirkekontoret må du se på etatenes egne nettsider.