Åpningstider kommunale kontorer


Bindal rådhus er åpent for publikum fra kl 1000 - 1500.
Ansatte nås på telefon i tidsrommet kl 1000 - 1400 fra 15. mai til 14. september.

Du kan ringe og avtale møter før kl. 10 også, og vil bli møtt i døra av saksbehandler som slipper deg inn.

 

Åpningstider Bindal folkebibliotek

Biblioteket er åpent alle dager i rådhusets åpningstid (10.00-15.00). Biblioteket er betjent tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 08.30 til kl. 14.30. Når biblioteket er ubetjent, skjer utlånet i resepsjonen.

Endringer vil bli informert om på kommunens hjemmeside, Facebook og oppslag på rådhuset

For åpningstider på tannlegekontoret, NAV og kirkekontoret må du se på etatenes egne nettsider.