Jodtabletter

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelig for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune. Bindal kommune har tilfredsstillende lager for målgruppen. Det er utarbeidet egne planer for utlevering i barnehage og skole. 

Kommunen vil få beskjed fra sentrale myndigheter hvis det skal distribueres ut til befolkningen i målgruppen. 

Lenke til plakat fra Direktoratet for strålevern og atomberedskap.