Borgerlig vielse

Borgerlige vigsler i Bindal kommune

 

Fra 1. januar 2018 har kommunene overtatt ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge. Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. Her finner dere informasjon om hvordan dere skal gå fram for å gifte dere hos oss.

 

Før bryllupet

Før dere gifter dere, må ekteskapsvilkårene prøves. Folkeregistermyndigheten (Skatteetaten) utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i 4 måneder etter utstedelse. Det må sendes inn en del papirer til Skatteetaten for å få prøvingsattest, behandlingstiden er ca. 2 – 3 uker. Når dere har mottatt gyldig prøvingsattest, kan dere avtale tid for bryllupseremonien med kommunen.

 

For å se hvilke papirer som må sendes inn for å få prøvingsattest, gå inn på Skatteetatens nettsider om Veien til ekteskapet – steg for steg: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/Veien-til-ekteskapet---steg-for-steg/Papirer-som-ma-fylles-ut/?step=2.

 

Alle spørsmål knyttet til prøving av ekteskapsvilkår må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Kontor/

 

Bestille tid for vigsel

Dere avtaler tid for vigsel ved å kontakte ordfører, enten på telefon 75032500 eller på e-post postmottak@bindal.kommune.no. Vigsler tar så kontakt med dere for å avtale et planleggingsmøte, hvor man går gjennom detaljer og ønsker rundt seremonien.

 

Hvem er vigslere?

Kommunestyret i Bindal har vedtatt at ordfører og varaordfører er vigsler.

 

Når kan man gifte seg?

Dato, tidspunkt og hvor vigselen ønskes avholdt avtales med vigsler.

 

Hvem kan gifte seg her?

Tilbud om borgerlige vigsler gjelder for alle, og ordningen er en videreføring av praksis fra borgerlige vigsler i domstolene. Den norske ekteskapsloven er kjønnsnøytral.

 

Vilkår for inngåelse av ekteskap finnes i ekteskapsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47/KAPITTEL_2-7#KAPITTEL_2-7

 

Om seremonien

Vigselskontoret er i Bindal rådhus, Terråk, men kan også foretas andre steder etter avtale med brudeparet.

Rammen rundt vigselen skal være høytidelig, og kommunens vigsler benytter det offentlige borgerlige vigselformularet. Seremonien kan etter avtale gjennomføres på engelsk, dersom den skal foregå på andre språk må dere selv ha med tolk. Vigselformularet finnes oversatt til flere språk.

 

Dere kan selv tilpasse seremonien med tekst, musikk eller andre passende innslag, samt pynting av lokalene. Gjester kan inviteres med under seremonien.

 

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien, dette avtales på forhånd med vigsler.

 

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne, eller to andre myndige personer brudeparet har med.

 

Kommunen setter av nødvendig til vigselen. Brudepar, vitner og vigsler må signere vigselsprotokollen etter seremonien, dere får da en midlertidig vigselsattest. Forskrift om registrering og melding av vigsel skal følges: https://lovdata.no/forskrift/1992-11-20-854

 

Hva koster det å gifte seg?

Tjenesten er gratis for alle som ønsker å gifte seg borgerlig i Bindal kommune.