Kommunevåpen

Kommunevåpen

Bindal kommunes kommunevåpen er seks gullnagler (båtsaumer) i rosett på blå bunn. Dette symboliserer båtbyggertradisjonene i Bindal.

 

 

Kommunestyret valgte i 1988 motivet båtsaum som kommunevåpen. I saksutredningen pekte kultursekretæren på at de 6 båtsaumene foruten båtbyggertradisjonene også kunne symbolisere 6 skolekretser, 6 opprinnelig bebodde øyer, 6 fjordområder etc.

Det ble inngått avtale med Arvid Sveen for utarbeidelse av forslag til kommunevåpen. Kommunen vurderte 6 forskjellige alternativer, og kommunestyret gjorde sitt valg den 04.07.1989.

I statsråd 09.02.90 ble Bindal kommunes våpen og flagg godkjent.

 

 

Ordfører Frode Næsvold med Bindal kommunes ordførerkjede.

 

Bindal kommunes ordførerkjede

Bindalsfæringen symboliserer båten som fremkomstmiddel og som kanskje ble mest brukt før den motoriserte tid kom, båtbyggerkunsten var stor i Bindal,

Færingen er en god sjøbåt som ble brukt til fiske, til transport når man skulle besøke naboer, når man skulle til butikken eller til kirken.

Heilhornet er ikke Bindals høyeste fjell med sine 1059 meter, men det mest ruvende og det som er synlig fra kysten, langt utenfor Bindals grenser.

Vassås kirke symboliserer kirkene og kristendommen i kommunen

Plogen og fisken symboliserer jordbruk og fiske, det folk levde av i tidligere tider,

Grantrærne og sagbladet symboliserer skogbruket og industrien som etterhvert kom. Risøybruket ,som ble oppstartet på Risøya, la grunnlaget for Bindalsbruket (Trenor Dører).

Gullbarren symboliserer gullforekomstene i Kolsvika.

(Ved overrekkelsen ble det sagt at: 

 

 

    "Gullbarren symboliserer ikke bare gullet i Kolsvika, men også de ressurser av "gull"

    som enhver bindaling bærer inne i seg. La oss "minere" det frem til glede for

    kommunens befolkning.")

 

Teatermaskene skal symbolisere det rike kulturlivet som har vært, og er i Bindal.

Resten av kjedet består av ringer med de samme båtsømmene som i kommunevåpenet.

Skjoldet bak har inskripsjonen:

Fred er ei det beste, men at man noget vil
B. Bjørnson

Ordførerkjedet er gitt i gave fra "Jul i Bindal", og ble overrakt på kommunestyremøtet den 18. juni 2009.