Politikontakt

Politikontakt i Bindal

 

  
Politioverbetjent Morten Silderen Halvorsen er politikontakt for Bindal, Leka og Nærøysund.  
Ta kontakt for avtale. Han har ikke faste kontordager i Bindal.

 

Telefon: 400 38 535, hverdager kl. 08-15.00
Mail: morten.silderen.halvorsen@politiet.no

Han kan gi råd og veiledning.

  

Åpningstider ved Ytre Namdal og Bindal politistasjon i jula:

Julaften kl. 08-12.00
1. og 2. juledag stengt
Fom 3.- t.o.m. 6. juledag kl. 10.00- 14.00
Nyttårsaften kl. 10.00- 12.00.
 

Øvrig dager i året er åpningstiden hverdager kl. 08-15.00.
Det utferdiges og fornyes pass ved kontoret, bestill time på nettsiden: Politi.no

Det er politiberedskap hele døgnet gjennom høytiden, som ellers i året.

Politiet kontaktes på 02800
Nød: 112

 

 

 

 

 

 

Ring 112 ved akutte tilfelle.
Politiet sentralt nås på tlf 02800.

Trøndelag politidistrikt tlf 73 89 90 90.

 

Trøndelag politidistrikt har sendt ut denne meldingen:

Fra og med 1. januar 2020 gjør vi endringer i politikontaktrollen for kommunene i Ytre Namdal. Ole Holand som har vært politikontakt for kommunene Bindal og Leka går av med pensjon 1.1.20. Frithjof Pedersen som i dag er politikontakt for kommunene Nærøy og Vikna, har en rolle som avsnittsleder for tjenestested Nærøy som utfordrer hans rolle som politikontakt. Politikontakten og politiråd er en av seks prioriterte funksjoner i nærpolitireformen, og det er en prioritert oppgave i 2020 å videreutvikle rollen.

For å levere gode politikontakttjenester til  Leka, Bindal og nye Nærøysund kommune vil Anne Mette Selnes få rollen som politikontakt fra 1.1.20. Anne Mette Selnes er i dag ansatt som politibetjent ved tjenestested Nærøy.  Anne Mette Selnes er en erfaren og kompetent polititjenesteperson med lang og variert bakgrunn. Dette er en midlertidig plassering inntil vi får rekruttert inn en fast politikontakt.

Ved å legge til rette for en politikontakt for alle kommunene i Ytre Namdal mener vi vil ha positiv effekt for samhandling og koordinering mellom kommunene innen det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politikontakten skal være en pådriver for helhetlig forebyggende tjenesteutøvelse i tråd med nærpolitireformens krav og intensjoner og sørge for oppfølgning av de beslutninger, planer, prioriteringer som gjøres i egen tjenesteenhet og følge opp de sentrale bestemmelser/retningslinjene i det forebyggende arbeidet i politidistriktet. Politikontakten skal være en dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging. Politikontakten skal også sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle og være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner og sørge for oppfølgning av forpliktende avtaler mellom tjenesteenhet og kommunen.