Politikontakt

Politikontakt i Bindal


Ole Kristian Holand er politikontakt, og vil i utgangspunktet være tilgjengelig i Bindal på torsdager. Han kan nås på
tlf 416 56 090, eller e-post: ole.kristian.holand@politiet.no.

Han kan gi råd og veiledning.

Ring 112 ved akutte tilfelle.
Politiet sentral nås på tlf 02800.

Trøndelag politidistrikt tlf 73 89 90 90.

Bilde1 - Klikk for stort bilde

OIe Kristian Holand