Politikontakt

Politikontakt i Bindal


Ole Kristian Holand er politikontakt, og vil i utgangspunktet være tilgjengelig i Bindal på torsdager. Han kan nås på
tlf 416 56 090, eller e-post: ole.kristian.holand@politiet.no.

Han kan gi råd og veiledning.

Ring 112 ved akutte tilfelle.
Politiet sentral nås på tlf 02800.

Trøndelag politidistrikt tlf 73 89 90 90.

Klikk for stort bilde

OIe Kristian Holand