Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Bindal kommune 
Bindal Rådhus 
Oldervikveien 5 
7980 Terråk 

Telefon 750 32 500 - sentralbordet er åpent i tiden kl. 08.00 - kl. 15.00 (kl. 15.45 i perioden 15.sept-15.mai). 
  
Epost:  postmottak@bindal.kommune.no
 
Bankkonto: 4651 07 01224                                  Organisasjonsnummer: 964 983 380

 

 

Finn ansatt