Søk i postlister

Den 1. januar 2022 tok Bindal kommune i bruk et nytt saksbehandlingssystem i administrasjonen.

Det nye systemet medfører at det vil bli innsyn i en postliste og møtekalender frem til og med 31.12.21 og tilsvarende fra og med 1.1.22. Inntil vi har blitt trygge på systemet, har vi lagt inn ekstra kontroll av alle poster før de legges på postlisten. Dette medfører forsinkelse i publiseringen. Vi ber om forståelse for at det vil ta lengre tid før publikum kan se poster på postlisten i 1 til 2 måneder fremover.

Søk i postlister før 1.1.22

Innsyn i politiske møteinnkallinger og protokoller før 2022, skal normalt være tilgjengelig. Etter overgang til nytt sak- og arkivsystem, sliter vi noe med tilgjengeligheten i historisk base. Leverandør er varslet og vi forventer innsyn om få dager. Beklager ulempen for deg som søker innsyn via denne potalen

Søk i postlister etter 1.1.22