Legitimasjon og valgkort

  • Du må ha legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde for å stemme.
  • Valgkortet er ikke gyldig legitimasjon og ikke obligatorisk å ha med.
  • Valgkortet blir sendt ut digitalt til alle med digital postkasse.

Krav til legitimasjon
For å avgi en stemme på valgdagen må du ha med legitimasjon. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Så lenge legitimasjonen viser at velgeren er den vedkommende utgir seg for å være, anses det som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjon eventuelt har gått ut på dato.

Les mer om legitimasjon på Valg.no.

Valgkortet blir digitalt
Ved det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet finner du opplysninger om deg og informasjon om valglokalet som er nærmest der du bor om du vil stemme på valgdagen.  

Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet, men det er ikke obligatorisk å ha med.

Noen kommer fortsatt til å få valgkortet i posten
Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.