Manntall og stemmerett

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår.

Har jeg stemmerett?

Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Manntallet er med på å sikre korrekt valg
Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Når du har lagt stemmeseddelen i urnen blir du krysset av i manntallet av stemmemottakeren. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

Kontroller dine opplysninger i manntallet
Manntallet for stortings- og sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn så fort som mulig i løpet av juli. Da får du mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende sted:

Bindal rådhus, åpningstid kl 0900 - 1500.

Slik retter du opp feil
Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er ført inn i eller utelatt fra kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til: valgstyret i Bindal kommune, Bindal rådhus, Oldervikveien 5, 7980 Terråk.

Hva om jeg bor i utlandet?
Norske statsborgere med stemmerett som er bosatt i utlandet er som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

Søk om innføring i manntallet
De som skal gjeninnføres i manntallet og som forhåndsstemmer på en utenriksstasjon trenger ikke å fylle ut søknad om innføring i manntallet, da omslagskonvolutten gjelder som søknad.
De som skal gjeninnføres i manntallet og som forhåndsstemmer innenriks kan fylle ut søknad samtidig som de forhåndsstemmer.
Dersom noen vil sende søknaden for seg selv, så skal den sendes til valgstyret.