Stortingsvalget 2021

Valgstyrets møtebok ved stortingsvalget 2021 i Bindal. (PDF, 150 kB)

 

Valgdirektoratet informerer om stortingsvalget her.

 

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen. 
 
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 

Valgkortene sendes i år ut elektronisk til de fleste i alle kommuner. Du vil finne det i din digitale postkasse.  På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Husk å laste valgkortet ned på telefon og ta det gjerne med deg når du skal stemme, du trenger ikke å skrive det ut. Har du spørsmål, ta kontakt med din kommune.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger ned i annonsen.

 

Forhåndsstemming

 

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til din kommune innen 14. september kl. 17.00.
Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du laste det ned på telefonen og ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Hvis du har spørsmål angående valgkortet så ta kontakt med kommunen.

Bruk gjerne hele åpningstiden for å unngå kø. Dersom du er syk eller er i isolasjon eller karantene så skal du ikke møte opp for å stemme. Da må du vente til du er frisk. 

Det blir også mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under. 

Du kan forhåndsstemme på Bindal rådhus alle hverdager mellom kl 1000 og kl 1400 fra tirsdag 10. august og til og med fredag 10. september 2021.

Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer ved:
Parkveien 2B, Bindalseidet, lørdag 4. september, kl 1000 - kl 1400.
Bindal rådhus, Terråk, søndag 5. september, kl 1300 - kl 1500.
Bindal sykehjem, Terråk, onsdag 8. september, kl 1000 - kl 1200.

Tidligstemming

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. I Bindal kan du tidligstemme på Bindal rådhus mellom kl 1000 og 1400 på hverdager.
Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.
 

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. 
Du kan søke skriftlig eller via telefon.
Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.
Dersom du er i isolasjon eller karantene grunnet covid-19 så får du også stemme hjemme. 
I henvendelsen/søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Fristen for å søke er fredag 10. september kl. 10.00. Du kan ringe kommunen eller sende en søknad til:

Valgstyret i Bindal kommune
Post:     Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk
E-post:  postmottak@bindal.kommune.no

 

Stemme på valgdagen

 

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget. 
For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og - fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2021.
Husk at for å stemme på valgdagen så må du møte opp i den kommunen hvor du er folkeregistrert. 
----
Dersom du er syk eller er i karantene eller isolasjon så kan du ikke møte opp i et valglokale. Da må du ta kontakt med din kommune for å få avgitt stemme.  Ring Bindal kommune på tlf 75032500.

Velgere som oppholder seg innenriks, er manntallsført i kommunen og på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan etter søknad avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Søknaden (som også kan være muntlig pr. telefon) skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen.

Dersom det skulle bli et lokalt utbrudd av covid-19 i Bindal er det mulig at vi oppretter et ekstra valglokale. Følg med på kommunens hjemmeside eller på kommunens side på sosiale medier. www.valglokaler.no vil alltid være oppdatert – også om det kommer nye ekstra valglokaler.
----
 Her kan du stemme på valgdagen mandag 13. september 2021:

Kjella valgkrets, Kjella skole, kl 1000 - 1900.
Bindalseidet valgkrets, Bindalseidet skole, kl 1000 - 1900.
Terråk valgkrets, Bindal rådhus, kl 1000 - 1900.


Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. De fleste alle kommuner har fått digitalt valgkort som du kan laste ned på telefonen din. Ta gjerne med deg telefon selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.