Tiltaksprisen

2023 Rune Gangstø

2022 Torlaug Bartnes Ulrichsen og Morten Ulrichsen

2021 Bindal Elektro AS

2020 Malin Holm Gangstø og Carl Simeon Gangstø

2019 Ikke delt ut

2018 Catrine Gangstø

2017 Lars Berg-Hansen

2016 Plahtes eiendommer/Frithjof M. Plahte

2015 Bøkestad utmarkslag

2014 Karoline Velde og Kenneth Wermundsen  

2013 Ola R. Helstad

2012 Fred. Olsen

2011 Geir Holm

2010 Hilde og Magnor Dolmen

2009 Lisa Gangstø og Tom van Tuijl

2008 Hans Otto Helstad

2007 Arild Sjøgren

2006 Sinkaberg-Hansen

2005 Ole Brigt Bangstad

 

Vedtekter

• § 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstiltak

• § 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.

• § 3. Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagsfrist (bestemmes hvert år) og alle kan foreslå kandidater til prisen.

• § 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann samt en sjekk på kr. 5000 som belastes næringsfondet.

• § 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.