Sende faktura til Bindal kommune

Er du leverandør av varer og tjenester og fakturerer kommunen skal dette fortrinnsvis gjøres med e-faktura.

E-fakturaadresse:

964983380

E-post faktura:

okonomiavdelingen@bindal.kommune.no

Hvis du ikke har mulighet til å sende faktura elektronisk kan faktura sendes per post

Postadresse:

Bindal kommune,
Oldervikveien 5
7980 Terråk

Kontaktinfo

Mabel Dybdahl Pettersen
Økonomisjef
E-post
Telefon 91 52 78 17