Kontaktinformasjon

Brann:

Brannsjef Kjell Andersen: tlf: 481 20 354,
epost: kjell.andersen@bindal.kommune.no

Varabrannsjef Eskil Skarstad: tlf: 911 34 537,
epost: eskil.skarstad@bindal.kommune.no

 

Feiing og tilsyn:

Feiere
Ståle Husby, tlf. 907 92 826
epost: stale.husby@naroy.kommune.no

Klas Arve Larsen, tlf. 907 42 559
epost: klas.larsen@vikna.kommune.no

Tilsyn av særskilte brannobjekt (§ 13-bygg): Kjell Andersen: tlf: 481 20 354
epost:kjell.andersen@bindal.kommune.no