Kontaktinformasjon

Namsos brann og redning har fra og med 01.01.2023 tatt over drifta av Bindal brann og redning.

Feiing og tilsyn av pipe utføres av Namsos brann og redning.

Henvendelser som gjelder feiing og/eller tilsyn av pipe rettes til de direkte:
e-post: brannforebygger@namsos.kommune.no eller tlf. 901 33 959.

Mer informasjon finner du her.

Brannsjef er Håvard Sæther:
Tlf. 480 99 798,
e-post: havard.sather@namsos.kommune.no