Bindal mangler fastlege

Bindal kommune har for tiden noen utfordringer med for få fastleger, årsaken til dette er at en fastlege har sluttet. Dette er en situasjon som gjør at ventetiden for legetime blir lengre enn i en normalsituasjon. De av våre innbyggere som for tiden ikke har fastlege, vil forsøkes fordelt mellom de fastlegene som er igjen. Øyeblikkelig hjelp skal være upåvirket av situasjonen, det samme gjelder legevakt henvendelser som haster.

Bindal mangler fastlege

Bindal kommune har for tiden noen utfordringer med for få fastleger, årsaken til dette er at en fastlege har sluttet. Dette er en situasjon som gjør at ventetiden for legetime blir lengre enn i en normalsituasjon. De av våre innbyggere som for tiden ikke har fastlege, vil forsøkes fordelt mellom de fastlegene som er igjen. Øyeblikkelig hjelp skal være upåvirket av situasjonen, det samme gjelder legevakt henvendelser som haster.

Kommunen søker etter ny fastlege, men det er svært vanskelig å rekruttere leger ut i distriktene. Denne rekrutteringsprosessen er prioritert høyt fra kommunen sin side, og det jobbes hardt med å få på plass en ny lege.

Vaksineringen fortsetter i hele sommer

Det er mange som ringer helsestasjonen i forbindelse med vaksinering, og eventuelt når man kan forvente å få bli vaksinert. Bindal helsestasjon vaksinerer forløpende hver uke, dette ut ifra antall vaksinedoser som blir tildelt nasjonalt. Bindal helsestasjon prioriterer vaksinene ut ifra nasjonale føringer, og alle blir innkalt etter prioritert liste. Dette skjer med ca. en ukes varsel, der helsestasjonen tar kontakt med den enkelte på telefon eller på melding. Bindal kommune har valgt å prioritere vaksinering av sine innbyggere, så helsestasjonen vil vaksinere fortløpende og uten opphold under hele sommerferien. 

Helse– og velferdsavdelingen