Digitale Helgeland

I kommunestyremøtet 25. februar ble prosjektet "Digitale Helgeland" presentert.

18 kommuner på Helgeland har gått sammen om å utvikle bedre digitale tjenester.

Målene er: 

  • Innbyggere og næringsliv skal ha tilgang til gode, sammenhengende digitale tjenester
  • Ansatte i Helgelandskommunene har god digital kompetanse
  • Helgeland er et attraktivt sted å bo og jobbe
  • Effektive og papirløse prosesser.
  • Helgeland tar i bruk de muligheter som finnes i teknologi, kapasitet og kompetanse

Her kan du se presentasjonen av Digitale Helgeland som ble vist for kommunestyret i møtet 25. februar. (PDF, 3 MB)

Les mer om prosjektet her