Formannskapets innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 – Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i sitt møte 29. november 2023 forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027.  Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumenter, legges ut til offentlig ettersyn jfr. Kommunelovens § 14-3.

BINDAL KOMMUNE INFORMERER

Formannskapets innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 – Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i sitt møte 29. november 2023 forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027.  Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumenter, legges ut til offentlig ettersyn jfr. Kommunelovens § 14-3.

Formannskapets forslag del 1 (PDF, 16 MB)
Formannskapets forslag del 2 (PDF, 19 MB)
Formannskapets forslag del 3 (PDF, 8 MB)

Her er kommunedirektørens presentasjon til formannskapet om budsjettforslaget. (PDF, 354 kB)

Innstillingen legges ut ved resepsjonen i Bindal rådhus og på Bindal kommunes hjemmeside fra 30.11.2023 til 13.12.2023.

Kommentar fra kommunedirektøren. I budsjettdokumentet (tekstdelen) er det to mindre feil:

  1. Det står at kr. 70.000.- til takutstikk Vassås kirke er videreført fra 2023 til 2024. Dette gjelder SOLSTAD kirke.
  2. Det er i dokumentet punkt om dørautomatikk med albueåpnere på vaskeri. Dette skal være til skyllerom/smittesluse i pleieavdelingen.