Innkalling til formannskapsmøte

Torsdag 10. september møtes Bindal formannskap på Bindal rådhus kl 15.00.

Møtet foregår i kommunestyresalen på Bindal rådhus.

Dialogmøte med Bindal Utvikling AS om framtidens næringsarbeid i Bindal kl.15.30.
Dialogmøte med Bindal idrettsråd kl.17.00.