Innkalling til møte i formannskapet

Formannskapet kalles inn til møte torsdag 1. februar kl 0900. 

Møtet starter med befaring i Kveinå kl. 09:00. Formannskapets medlemmer møter i Kveinå.

Deretter fortsetter møtet på Bindal rådhus.
KLP-orientering fra kl. 10:30 – 11:30.