Innkalling til møte i formannskapet

Det er møte i formannskapet onsdag 20. mars.

Det er møte i formannskapet onsdag 20. mars 0900 på Bindal rådhus. 

Møtet skal foregå på møterom Heilhornet.

Budsjettprosess - møte i styringsgruppen kl. 09:00.
Avklaring av prosess i styringsgruppen.
Formannskapet og to tillitsvalgte fungerer som styringsgruppe.

Her er lenke til innkalling med saksliste.

Tilleggssak referatsak om grensejustering (PDF, 6 MB)

Tilleggssak endret lokalitet Gåsflestaren (PDF, 6 MB) 

Tilleggssak språkopplæring for flyktninger i Bindal (PDF, 6 MB)