Innkalling til møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Bindal har møte mandag 1. mars.

Kontrollutvalget i Bindal har møte mandag 1. mars. kl 1200-1500 på Bindal rådhus.

Her er innkalling med saksliste.