Kunngjøring av planprogram og oppstart av prosess for kommuneplanens samfunnsdel

Bindal kommunestyre fastsatte i møte 20.06.24 planprogram i hht. plan- og bygningslovens § 4-1 (jfr. § 11-13) vedrørende utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. Nå legges planprogrammet ut på høring fram til 19. august 2024.

Kunngjøring av planprogram og oppstart av prosess for kommuneplanens samfunnsdel

Bindal kommunestyre fastsatte i møte 20.06.24 planprogram i hht. plan- og bygningslovens § 4-1 (jfr. § 11-13) vedrørende utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel.

Planprogram 2024 redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen inkl. opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. 

Høringsfrist: 19.08.2024

Innspill kan sendes på e-post til post@bindal.kommune.no og merkes «innspill til kommunalt planprogram».

Planprogrammet finner du her:

Planprogram Bindal kommune 2024  (PDF, 989 kB)