Kurs på helsestasjonen: Trygghetssirkelen

Bindal helsestasjon starter kurs for foreldre. Her er fokuset barnas behov. Første kurskveld er 20. september.

Det vil bli avholdt kurs på helsestasjonen til foreldre om trygghetssirkelen, som er et foreldrekurs med fokus på barnets behov.

Kurset blir avholdt over til sammen 8 ganger:

Tirsdag 20.09            kl. 09.00 – 10.30

Onsdag 28.09.            kl. 12.00 – 13.30

Onsdag 05.10.            kl. 12.00 – 13.30

Onsdag 19.10.            kl. 13.00 – 14.30

Tirsdag 01.11.            kl. 09.00 – 10.30Ammes i hovedsak.

Mandag 14.11.           kl. 10.00 – 11.30

Mandag 21.11.           kl. 10.00 – 11.30

Mandag 28.11            kl. 10.00 – 11.30

Sted: Helsestasjonen

Oppstart: Tirsdag 20.september 2022

Påmelding til helsestasjonen innen 19. september 2022 (sms 94 80 67 75)

Mvh

Helsesykepleierne Marit og Kathrine