Kystsoneplan vedtatt

Bindal kommunestyre har i møte 20. juni 2019, sak 62/19, vedtatt kommunedelplan for kystsonen i Bindal kommune, Kystplan Helgeland.

Bindal kommunestyre har i møte 20. juni 2019, sak 62/19, vedtatt kommunedelplan for kystsonen i Bindal kommune, Kystplan Helgeland.
Planbeskrivelse, retningslinjer og bestemmelse finnes på Kystplan Helgelands hjemmeside; og plankartet finnes på nordlandsatlas.

 

 

Dersom det er spørsmål til saken kan undertegnede kontaktes på telefon 482 83 716 eller på e-post: bjorn.inge.lange@bindal.kommune.no

 

Med hilsen

Bjørn Inge Lange
avdelingsingeniør