Ledig stilling: Lærer i voksenopplæringen

2. gangs utlysning. Søknadsfristen er 15. juli 2022.

Bindal kommune har ledig 100 % fast stilling som lærer fra 01.08.2022 på voksenopplæringen.

Om voksenopplæringenBindal voksenopplæring har tilbud til alle innvandrere i Bindal kommune som har behov for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Skolen har løpende inntak og følger skoleruta i Bindal kommune. I tillegg har Formannskapet i Bindal fattet vedtak om bosetting av 15 ukrainske flyktninger i 2022.

Stillingen er underlagt oppvekst- og kultursektoren og får kontor på Terråk.

Fagønsker for stillingen

Norsk 2 og samfunnsfag

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning som kvalifiserer for undervisning i voksenopplæring
  Videreutdanning innenfor Norsk 2 ( ifølge ny lov av 2021)
 • Gode kunnskaper om læreplanverk
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode norskspråklige ferdigheter
 • Vi ønsker kreative og engasjerte lærere med et positivt og inkluderende menneskesyn
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen

Personlige egenskaper

 • Du arbeider systematisk med godt klassemiljø, har evne til å skape gode og trygge relasjoner og forstår sammenhengen mellom det og god læring.
  Du evner å skape gode relasjoner med elever
 • Du er en dyktig klasseleder og har forskningsbasert tilnærming til hvordan utføre klasseledelse
 • Du bruker IKT gjennom planlegging, rapportering, kartlegging, vurdering, registrering og kommunikasjon med elever
 • Du bruker digitale verktøy i undervisningen og er klar over viktigheten av at elever erverver gode ferdigheter og kunnskaper i bruk av slik teknologi
 • Du har kompetanse i å vurdere læringsutbyttet og justere opplæringen i henhold til dette

Dersom det kommer flere barn enn voksne flyktninger kan stillingen også få arbeidsoppgaver i grunnskolen.

Ved interne omrokkeringer i rekrutteringsprosessen, kan det oppstå ledighet i andre stillinger/stillingsstørrelser med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingene.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark, mobil: 48 17 85 12, kari.lillemark@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 15.07.2022. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.