Ledig stilling: Ledende kulturskolelærer i 75% stilling

2. gangs utlysning. Søknadsfrist er 15. juli 2022.

Bindal kulturskole søker ledende kulturskolelærer i 75 % stilling

 

Bindal kulturskole er en kommunal enhet underlagt oppvekst- og kultursektoren og har per i dag 2 ansatte, med tilbud innen musikk. Vi leverer dirigenttjenester til kommunens korps og kor, og ønsker å utvikle kulturskolen med et så bredt tilbud som mulig.

Bindal kulturskole søker ledende kulturskolelærer i 75 % stilling

Oppstartsdato 1. august 2022.

Ønskelige fagområder er:

 • Kunst og håndverk
 • Sang
 • Kordirigent
 • Korpsdirigent
 • Piano/Keyboard
 • Gitar/bass/ukulele
 • Blåseinstrument
 • Band
 • Dans

Personlige egenskaper

Vi søker en lærer som:

 • Har ledererfaring
 • Har relevant pedagogisk utdanning
 • Har erfaring med arbeid med barn og har gode pedagogiske evner
 • Har evne til å skape gode og trygge relasjoner
 • Er velfungerende og samarbeidsorientert i team
 • Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø
 • Har godt samarbeid med foresatte
 • Vil bidra aktivt til rekruttering av nye elever
 • Vil kunne bistå med besvarelser av søknader og fakturering

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til oppvekst- og kultursjef Siv Anita Myhre, mobil: 48 20 43 90, siv.anita.myhre@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 15.07.2022. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

 

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/bdfd6586-6352-4d0f-9f21-488d92ac5de3