Ledig stilling: Pedagogisk leder Bindal barnehage

Vi søker etter rett person til stilling som pedagogisk leder i 80 % ved Bindal barnehages avdeling på Terråk. Stillingen er et vikariat for perioden 15.9.2020 -- 31.7.2021. Søknadsfristen er 9. september 2020.

Pedagogisk leder Bindal barnehage

Vi søker etter rett person til stilling som pedagogisk leder i 80 % ved Bindal barnehages avdeling på Terråk. Stillingen er et vikariat for perioden 15.9.2020 -- 31.7.2021.

Kvalifikasjoner

  • Godkjent utdanning som barnehagelærer evt. annen pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jfr. Lov om barnehager.
  • Såfremt vi ikke får kvalifisert personell som søkere til stillingen, vil det være aktuelt å ansette på dispensasjon.

Vi ønsker en pedagog som

  • Er engasjert, motivert og interessert i faget
  • Evner å samarbeide med andre
  • Har gode holdninger i arbeid med mennesker
  • Er kreativ, fleksibel og løsningsorientert
  • Er strukturert, og evner å jobbe systematisk

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til styrer barnehage Arnfinn Hamnes, telefon 915 62008.

Politiattest må framlegges ved tilsettelse.

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 9.9.2020 CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Som følge av ansettelse kan det bli ledighet i andre stillinger i Bindal barnehage. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingen.