Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget har møte mandag 22. mai kl 1200 på Bindal rådhus.

Kontrollutvalget har møte mandag 22. mai kl 1200 på Bindal rådhus.

Her er sakslisten. (PDF, 19 MB)