Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møtte tirsdag 28. november kl 1230 på Bindal rådhus.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møtte tirsdag 28. november kl 1230 på Bindal rådhus.

Her er innkalling med saksliste. (PDF, 5 MB)