Møter i administrasjonsutvalget, formannskapet og fondsstyret

Det er møter i administrasjonsutvalget, formannskapet og fondsstyret onsdag 30. november på Bindal rådhus.

Det er nå sendt ut innkalling til møter i administrasjonsutvalget, formannskapet og fondsstyret onsdag 30.11.2022, kl. 09:00 på kommunestyresalen på Bindal rådhus.

Administrasjonsutvalget (PDF, 19 MB) Møtet starter kl 0900.

Formannskapet     (PDF, 42 MB)Møtet vil starte umiddelbart etter administrasjonsutvalgets møte.

Fondsstyret (PDF, 3 MB)    Møtet vil starte umiddelbart etter formannskapets møte