Møter i formannskap og administrasjonsutvalg

Onsdag 29. november er det møter i formannskapet og administrasjonsutvalget på Bindal rådhus. Budsjettforslaget  er nå lagt ut.

Administrasjonsutvalget har møte kl 0900. Her er lenke til innkalling med saksliste. (PDF, 167 kB)

 

Formannskapet har møte umiddelbart etter møtet i administrasjonsutvalget. Her er lenke til innkalling med saksliste. 

Her er forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 Del 1. (PDF, 4 MB)

Her er forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 Del 2. (PDF, 4 MB)

Her er kommunedirektørens presentasjon. (PDF, 354 kB) 


Kommentar fra kommunedirektøren. I budsjettdokumentet (tekstdelen) er det to mindre feil:

  1. Det står at kr. 70.000.- til takutstikk Vassås kirke er videreført fra 2023 til 2024. Dette gjelder SOLSTAD kirke.
  2. Det er i dokumentet punkt om dørautomatikk med albueåpnere på vaskeri. Dette skal være til skyllerom/smittesluse i pleieavdelingen.

 

Formannskapets innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 – Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i sitt møte 29. november 2023 forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027.  Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumenter, legges ut til offentlig ettersyn jfr. Kommunelovens § 14-3.

BINDAL KOMMUNE INFORMERER

Formannskapets innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 – Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i sitt møte 29. november 2023 forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027.  Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumenter, legges ut til offentlig ettersyn jfr. Kommunelovens § 14-3.

Formannskapets forslag del 1 (PDF, 16 MB)
Formannskapets forslag del 2 (PDF, 19 MB)
Formannskapets forslag del 3 (PDF, 8 MB)