Trafikksikker kommune

Bindal kommune har fått forlenget sin status som trafikksikker kommune for nye tre år, fram til 2025.

Marianne Schou Bakos (Trygg Trafikk Nordland), ordfører Britt Helstad, Unni Knutli Trygg Trafikk Norge) og Kristin Meland (rådgiver/sekretariatsleder Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg).

 

Bindal kommune har fått forlenget sin status som trafikksikker kommune for nye tre år, fram til 2025.

Trygg Trafikk har vurdert kommunens arbeid med trafikksikkerhet og har forlenget godkjenningen. Bindal kommune har nylig oppdatert sin trafikksikkerhetsplan. Kommunen har også gjennomført en undersøkelse av holdninger til trafikksikkerhet blant ansatte.
Trygg Trafikk gir god tilbakemelding på det kommunen har gjort.

 

 

Dronebilde over Bindalseidet skole og barnehage.

På Bindalseidet har Bindal kommune fått midler til å lage et trafikksikkert område ved skole og barnehage.

 

 

Kommunestyret behandlet i møte 17. november Trafikksikkerhetsplan for 2023 til 2026. Dette dokumentet kan du lese her. (PDF, 693 kB)