Vaksinering høsten 2023

Vi tilbyr vaksinering følgende steder i høst:
Bindalseidet skole: Mandag 23.oktober kl 10-14
Terråk skole: Tirsdag 31.oktober kl 10-14
Kjella skole: Fredag 10.november kl 10-12

INFLUENSAVAKSINERING

Vi tilbyr vaksinering følgende steder i høst:

Bindalseidet skole: Mandag 23.oktober kl 10-14
Terråk skole: Tirsdag 31.oktober kl 10-14
Kjella skole: Fredag 10.november kl 10-12

Pris:
Koronavaksine: gratis
Influensavaksine: kr. 200
Pneumokokkvaksine: kr. 500

Vi tar imot kontant betaling på eksakt beløp (vi har ikke veksel) eller Vipps 625156.
Vi har ikke kortterminal.

Influensavaksinen anbefales til følgende:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere på sykehjem og aldersboliger
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke
 • Helsepersonell

Barn og voksne med:

 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- og karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

Koronavaksine anbefales til følgende:

 • alle som er 65 år og eldre, også sykehjemsbeboere
 • 18 år og eldre og tilhører risikogruppene
 • 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • gravide i 2. eller 3. trimester

Det bør ha gått minimum fire måneder mellom forrige dose og ny oppfriskningsdose.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har hatt koronasykdom. Det bør gå 3-4 måneder fra du er frisk til det gis en ny oppfriskningsdose.