Rutine nr. 3 - arkivering

Sikre at Personopplysningsloven blir ivaretatt. Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Deretter skal personopplysningene eventuelt oppbevares i henhold til arkivloven.

Avvik

Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i Bindal kommunes kvalitetssystem.

Det innebærer at feil/svikt rettes opp og at endringer gjøres for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.