Språket i Staffettloggen - slik skriver du

Alle må kunne forstå hva som står i stafettloggen, for at den skal kunne skape en oversikt over innsatsen overfor det enkelte barn/ elev. Skriv loggen i møte der foreldrene er invitert.

Her er noen gode råd:

 • Skriv enkelt, tydelig, konkret og positivt. Bruk vanlige ord og uttrykk.      
 • Det er viktig at du fra starten av har klart for deg hvem du skriver til. Skriv til barnet (etter barnet er 15 år) eller barnets foreldre.
 • Skriv kortfattet. Ta bare med nødvendig informasjon.
 • Vær presis når det gjelder hvem som skal gjøre hva.
  Ikke bruk "man". Bruk heller stillingsbetegnelser, navn eller familierelasjon.
 • Gjør teksten aktiv. Det er lettere å lese og gjør språket mer levende.
  Bruk f.eks. "eleven ringer" i stedet for "det ringes", eller "legen undersøker" i stedet for "det undersøkes".
 • Vær presis med hensyn til tid, dag eller periode.
  Ikke skriv "snarest", "i rimelig omfang", "i den grad det er mulig".
  Skriv presist og hvor ofte
 • Unngå forkortelser.
  Skriv  hele ordet. Det er ikke alle som kjenner til betydningen av forkortelser.
 • Les alltid korrektur.
 • Til slutt skal du lese teksten høyt for møtedeltakerne.

Artikkelliste