Rutine nr. 4 - Samtykke trukket tilbake

Sikre at de kommunale rutinene blir ivaretatt i henhold til personinformasjons- og forvaltningslovgivning.

Avvik

Avvik fra rutinebeskrivelsen registreres og behandles i Bindal kommunes kvalitetssystemer.

Det betyr at feil/svikt rettes opp og endringer gjøres for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.