Møteplan

Møteplan for 2019:

 
Formannskap/fondsstyre  Kommunestyre
Torsdag 31.01 Torsdag 28.02

Torsdag 21.03

Torsdag 25.04
Onsdag 29.05 Torsdag 20.06
   
Torsdag 12.09   Endret til 10.09
Torsdag 26.09
Torsdag 17.10    Torsdag 24.10 konstituerende møte
  Torsdag 14.11
Onsdag 27.11 Torsdag 12.12