Møteplan

Møteplan for 2022:

Formannskap/fondsstyre  Kommunestyre Lenke til opptak av kommunestyremøter
     
Torsdag 10.02  Torsdag 24.02  Lenke til møtet ligger her.

Onsdag 30.03

 

 

  Torsdag 28.04 Lenke til møtet ligger her
  Tirsdag 31.05 (ekstra)  

Onsdag 25.05

Torsdag 23.06

Lenke til møtet ligger her

Tirsdag 21.06 (ekstra)    
Torsdag 08.09    Tirsdag 20.09

Lenke til møtet ligger her
Presentasjon fra kirkevergen (PDF, 2 MB)

Torsdag 20.10     
Onsdag 30.11 Torsdag 17.11  
  Torsdag 15.12  

Du finner møteplan og protokoller til disse møtene under Innsyn:

Administrasjonsutvalget

Fondsstyret

Formannskapet

Klagenemnd

Kommunestyret

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre