Møteplan/opptak av møter

Møteplan for 2024:

FormannskapKommunestyreLenke til opptak av kommunestyremøter
   
Torsdag 01.02 Tirsdag 20.02 https://companycast.live/player/43e724ny/
Onsdag 20.03  
Tirsdag 16.04 (ekstraordinært)Torsdag 02.05https://companycast.live/player/4e615lq2/
 
Torsdag 30.05Torsdag 20.06https://companycast.live/webcast/2e50fnx3/
 
Torsdag 26.09Torsdag 10.10https://companycast.live/webcast/22e66qk4/
 
Torsdag 24.10 Torsdag 14.11https://companycast.live/webcast/5e38xlwk/
 
Onsdag 27.11Torsdag 12.12https://companycast.live/webcast/02e735w1/
 

 

Møteplan for 2023:

Formannskap/fondsstyre KommunestyreLenke til opptak av kommunestyremøter
   
Torsdag 09.02 Torsdag 23.02 Her er lenke til opptaket.
Torsdag 30.03  
 Torsdag 27.04 Lenke til opptaket
Tirsdag 30.05Torsdag 22.06Lenke til opptaket
Torsdag 14.09
Flyttet til tirsdag 12.09 kl 1700   

Ekstraordinært møte
onsdag 13.09

Torsdag 28.09

 Lenke til opptaket


Lenke til opptaket

Torsdag 19.10 Torsdag 26.10
- konstituerende møte
Lenke til opptak
 

Torsdag 16.11

Flyttet til onsdag 15.11

Lenke til opptak
Onsdag 29.11Torsdag 14.12Lenke til opptak

Opptak som legges ut vil bli tekstet. Vi ser nå på praktiske løsninger for hvordan dette skal gjøres.

Du finner møteplan og protokoller til disse møtene under Innsyn:

Administrasjonsutvalget

Fondsstyret

Formannskapet

Klagenemnd

Kommunestyret

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre