Møteplan

Møteplan for 2018:
 
Formannskap/fondsstyre  Kommunestyre
Torsdag 01.02 Torsdag 01.03

Torsdag 22.03

- endret til 22. april

Torsdag 26.04
Torsdag 07.06 Torsdag 21.06
Torsdag 13.09
Torsdag 27.09
Torsdag 18.10 Torsdag 08.11
Torsdag 22.11 Torsdag 13.12

På grunn av kommunestruktur kommer det høyst sannsynlig til å bli ekstraordinære møter i første del av 2018.