Møteplan

Møteplan for 2020:

 

Formannskap/fondsstyre  Kommunestyre
Onsdag 22.01 ekstra, etter folkevalgtopplæringen  
Torsdag 06.02 avlyst Torsdag 27.02

Torsdag 26.03

Torsdag 23.04
Torsdag 04.06 Torsdag 18.06
Torsdag 02.07 ekstra Torsdag 20.08
(budsjett)
Torsdag 10.09   
Torsdag 24.09
Torsdag 01.10 (budsjett)  
Torsdag 15.10 (budsjett) Torsdag 12.11
Mandag 26.10 (budsjett)  
Onsdag 25.11 Torsdag 10.12

 

Kommunestyret avklarer 27.02.20 politisk deltakelse i budsjettprosessen.
Det kan som følge av dette tilkomme ytterligere møter.