Møteplan

Møteplan for 2019:

 
Formannskap/fondsstyre  Kommunestyre
Torsdag 31.01 Torsdag 28.02

Torsdag 21.03

Torsdag 25.04
Onsdag 29.05 Torsdag 20.06
   
Torsdag 12.09   
Torsdag 26.09
Torsdag 17.10    Torsdag 24.10 konstituerende møte
  Torsdag 14.11
Onsdag 27.11 Torsdag 12.12