Møteplan

Møteplan for 2023:

Formannskap/fondsstyre  Kommunestyre Lenke til opptak av kommunestyremøter
     
Torsdag 09.02  Torsdag 23.02   Her er lenke til opptaket.

Torsdag 30.03

 

 

  Torsdag 27.04  Lenke til opptaket

Tirsdag 30.05

Torsdag 22.06

 Lenke til opptaket

Torsdag 14.09
Flyttet til tirsdag 12.09 kl 1700   

Ekstraordinært møte
onsdag 13.09

Torsdag 28.09

 

Torsdag 19.10  Torsdag 26.10
- konstituerende møte
 
 

Torsdag 16.11

Flyttet til onsdag 15.11

 
Onsdag 29.11 Torsdag 14.12  

Opptak som legges ut vil bli tekstet. Vi ser nå på praktiske løsninger for hvordan dette skal gjøres.

Du finner møteplan og protokoller til disse møtene under Innsyn:

Administrasjonsutvalget

Fondsstyret

Formannskapet

Klagenemnd

Kommunestyret

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre