Opptak av møter

Møter 2021:

Formannskap/fondsstyre  Kommunestyre Lenke til opptak
  Torsdag 4. februar
Ekstraordinært på Teams
 
Torsdag 04.02  Torsdag 25.02 på Teams Opptak av kommunestyremøtet 250221

Torsdag 25.03

Tirsdag 9. mars
Ekstraordinært på Teams

Opptak av kommunestyremøtet 090321

  Torsdag 22.04 Opptak av kommunestyremøte 220421

Onsdag 02.06

Torsdag 17.06

Opptak av kommunestyremøtet 170621

Torsdag 09.09    Onsdag 22.09

Opptak av kommunestyremøtet 220921

Presentasjoner:
Folkehelse - Ronny Olsen, Nordland fylkeskommune (PDF, 3 MB)
Ungdata - Rønnaug Helstad og Marit Johansen (PDF, 342 kB)
Barneverntjenesten på Sør-Helgeland (PDF, 956 kB)

 

Torsdag 30.09 (budsjettmøte)    
Torsdag 14.10     
Mandag 25.10  (budsjettmøte) -- avlyst    
Onsdag 24.11 Torsdag 11.11 Dette møtet ble ikke tatt opp.
  Torsdag 09.12

Opptak av kommunestyremøtet 091221