Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten leverer en rekke helse- og omsorgstjenester for innbyggerne i Bindal. Det er Koordinerende Enhet (KE) som fatter vedtak om slike tjenester. Tjenestene kan for eksempel være heldøgnsopphold i omsorgsbolig, ulike former for rehabilitering, ulike hjemmetjenester, kreftomsorg, psykiatrisk oppfølging m.m.

Kommunen har vedtatt en strategisk helse- og omsorgsplan som slår fast at kommunen vil yte flere helse- og omsorgstjenester i brukerens eget hjem. Bruk av ulike typer velferdsteknologi vil utgjøre en større del av arbeidsoppgavene og hverdagsrehabilitering vil være en bærebjelke i morgendagens helsetilbud. Det vil være et klart fokus på å unngå plassering på institusjon og la brukeren bo i eget hjem så lenge som mulig ved hjelp av velferdsteknologi og trening av brukerens kapasitet til å ivareta egen helse.

Kontaktinfo

Koordinerende Enhet
Alle henvendelser om helse- og omsorgstjenester fra Bindal kommune
E-post
Telefon 75 03 25 00
Anita S. Lund
Leder - hjemmetjenester
E-post
Telefon 48 21 38 45
Vakttelefon hjemmesykepleien
Telefon 41 54 67 16