Rehabilitering

Bindal kommune vedtok 13. desember 2018 en plan for sine habilitering- og rehabiliteringstjenester. Planen lanserer en rekke tiltak for å bedre tilbudet til innbyggerne i Bindal og sikre at rehabilitering i størst mulig grad skjer i kommunen og innbyggernes egne hjem.

Rehabiliteringsplan for Bindal kommune 2019 - 2029 1 (PDF, 941 kB)

Habilitering og rehabilitering er tiltak som har til hensikt å gjenopprette viktige funksjoner eller bygge opp nye, slik at pasienten i større grad selv kan mestre hverdagen.

Pasientens og brukerens behov, ressurser og mål skal være utgangspunktet for tiltak og tjenester i en habiliterings - og rehabiliteringsprosess. Tjenestene må tilpasse sine bidrag ut fra hva pasient og bruker definerer som sine mål. Dette stiller krav til individuell tilnærming og høy grad av pasient-  og brukermedvirkning.

Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt ved kartlegging og utredning av behov. - Hva opplever pasient og bruker som verdifullt og meningsfullt? - Hva erfares som utfordringer og hindringer for selvstendighet og ønsket deltakelse?

Kontaktinfo

Koordinerende Enhet
Alle henvendelser om helse- og omsorgstjenester fra Bindal kommune
E-post
Telefon 75 03 25 00