Tilskuddsordninger

Det finnes i dag flere tilskuddsordninger innenfor økonomiske virkemidler i skogbruket. Det deles inn i Næring- og miljøtiltak i skogbruket (fork. NMSK) og Skogfond.

Næring- og miljøtiltak i skogbruket (fork. NMSK): 

Tilskudd til skogkultur er regulert via "Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak - Bindal kommune" (PDF, 5 MB)

De andre tilskuddene er regulert av Fylkesmannen i Nordland i "Regionalt skog- og klimaprogram for Nordland 2013-2016". (PDF, 6 MB)
 

Du kan søke om tilskudd til:

  • Skogkultur
  • Veibygging, taubane, tynning, langtransport etc.

Søkndasskjema for de andre tilskuddene er tilgjengelig via lenken nedenfor:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk

 

Skogfond

Kontaktinfo

Karl-Erik Solum
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 90 08 42 30