Viltnemnda

Valgt for perioden 2019 - 2023

Medlemmer Varamedlemmer
Eli Horsberg, leder     Morten Okstad
Terje Bøkestad, nestleder Roald Busch
Ellen Dypvik Jim Aarmo
Gaute Myrvang Ruth Skjelsvik
Martin Kjølstad Mona Hald

 

   Sekretær: Karl Erik Solum, skogbruksrådgiver i Bindal kommune                            
                               
                                           
                                                   
                                                

Kontaktinfo

Karl-Erik Solum
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 90 08 42 30