Viltnemnda

Valgt for perioden 2015 - 2019

Medlemmer Varamedlemmer
Åsmund Myrvang, leder     Morten Okstad
Terje Bøkestad, nestleder Jim Aarmo
Nina Kristiansen   Gaute Myrvang
Eli Horsberg Ruth Skjelsvik
Martin Kjølstad Mona Hald

 

   Sekretær: Karl Erik Solum, skogbruksrådgiver i Bindal kommune                            
                               
                                           
                                                   
                                                

Kontaktinfo

Karl-Erik Solum
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 900 84 230