Jakt og viltforvaltning

Forvaltning av elgjakt er de siste årene i stor grad blitt overlatt til bestandsplanområder. Det vil si at det er definerte områder bestående av sammenhengende grunneiendommer som forvalter elgstammen sammen med kommunen. Jaktretthavere og grunneiere setter opp et forslag til en avskytingsplan for tre år av gangen og kommunen behandler og vedtar planene. De seks bestandsplanområdene har et tellende areal på ca. 460.000 dekar.

Jakttider gjeldende fra 1. april 2017 til 31. mars 2022

Dyr Jakttid Fra Til
Elg Ordinær jakttid 25. september 23. desember
Hjort Ordinær jakttid 1. september 23. desember
Rådyr Ordinær jakttid 25. september 23. desember
  Voksen rådyrbukk 10. august 23. desember

 

Tidsfrister

Søknad/rapport Frist
Søknad om endring av hjorteviltvald 1. april
Søknad om godkjenning av hjorteviltvald 15. mai
Felt elg-rapport 3. januar
Felt hjort-rapport 3. januar
Felt rådyr-rapport 3. januar

 

Informasjon om jaktutøvelse, felling og bestandsutvikling finner man i hjorteviltregisteret. Følg denne linken til hjemmesiden for hjorteviltregisteret.

Kontaktinfo

Karl-Erik Solum
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 90 08 42 30