Skuddpremie

Viltnemda vedtok i sak 16/00 å innføre skuddpremie på rev, mink og kråke.

Satser:
Rev, kr. 100,- per stk.
Mink, kr. 100,- per stk.
Kråke, kr. 30,- per stk.

Viltet forevises skogbruksansvarlig i kommunen.
Nederste del av alle føtter innleveres. 

Ordningen gjelder så langt årets budsjettpost rekker.

Kontaktinfo

Karl-Erik Solum
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 90 08 42 30