Viltpåkjørsler

Det er svært viktig at det meldes fra umiddelbart etter viltpåkjørselen.

Viltpåkjørsler meldes til politiet på tlf. 02800.

Ved påkjørsel hvor viltet løper av gårde, må det oppgis en god stedsangivelse for at ettersøkspersonell raskt kan finne det påkjørte dyret og spare det for unødige lidelser.

Ved påkjørsel hvor viltet forblir på skadestedet er det viktig å la dyret få ro. Menneskers tilstedeværelse vil stresse det skadede dyret unødig, og det er viktig at man i slike situasjoner holder god avstand inntil ettersøksgruppa er på plass. Hvis man må forlate stedet før personell er på plass, er det viktig at stedet merkes godt.

Finner man døde dyr, f.eks. grevlinger og rådyr langs vei, er det ikke ettersøksgruppas oppgave å rydde opp dette. Hvis veien er kommunal, kontaktes Bindal kommune. Ved funn av døde dyr langs riks- og fylkesveier, tar man kontakt med Statens vegvesen, tlf 175.

Viltpåkjørsler fører ofte til skader på kjøretøyet. Dette dekkes gjerne over kaskoforsikringen, men for å unngå bonustap vil forsikringsselskapet normalt kreve en bekreftelse fra kommunen på at kjøretøyet har vært innblandet i en slik kollisjon før utbetaling. En slik bekreftelse kan fås ved å ta kontakt med landbrukskontoret.

 

Ved ettersøk av skadet vilt i Bindal

 

  1. Påkjørsel av hjortedyr; Elg, Hjort og Rådyr. Ring politiet 02800 eller Bindal kommunes vaktnummer; 902 74 021.

 

  1. Påkjørsel av tamrein; Ring reindriftsområdets leder Nils Johan Kappfjell; 415 11 868 – evt. politiet.

 

  1. Ved påkjørsel av annet vilt er den enkelte pliktig til å varsle enten politiet eller kommunens viltansvarlig. Mob: 900 84 230.

 

Dette har sammenheng med dyrevelferdsloven, og når man observerer dyr med unormal oppførsel eller annen skade skal det meldes fra til enten politi eller viltansvarlig i den kommunen du befinner deg i.

:                                                                              


                                                              

Kontaktinfo

Karl-Erik Solum
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 90 08 42 30