Viltpåkjørsler

Det er svært viktig at det meldes fra umiddelbart etter viltpåkjørselen.

Viltpåkjørsler meldes til politiet på tlf. 02800.

Ved påkjørsel hvor viltet løper av gårde, må det oppgis en god stedsangivelse for at ettersøkspersonell raskt kan finne det påkjørte dyret og spare det for unødige lidelser.

Ved påkjørsel hvor viltet forblir på skadestedet er det viktig å la dyret få ro. Menneskers tilstedeværelse vil stresse det skadede dyret unødig, og det er viktig at man i slike situasjoner holder god avstand inntil ettersøksgruppa er på plass. Hvis man må forlate stedet før personell er på plass, er det viktig at stedet merkes godt.

Finner man døde dyr, f.eks. grevlinger og rådyr langs vei, er det ikke ettersøksgruppas oppgave å rydde opp dette. Hvis veien er kommunal, kontaktes Bindal kommune, se kontaktinfo til høyre. Ved funn av døde dyr langs riks- og fylkesveier, tar man kontakt med Statens vegvesen, tlf 175.

Viltpåkjørsler fører ofte til skader på kjøretøyet. Dette dekkes gjerne over kaskoforsikringen, men for å unngå bonustap vil forsikringsselskapet normalt kreve en bekreftelse fra kommunen på at kjøretøyet har vært innblandet i en slik kollisjon før utbetaling. En slik bekreftelse kan fås ved å ta kontakt med landbrukskontoret.

 

Ved ettersøk av skadet vilt i Bindal


Ved behov for ettersøk kan følgende personer kontaktes:

Odd Arve Thomassen 7982 Bindalseidet 473 09 864
Tor Arne Aune Åbygda, 7980 Terråk 916 05 550
Roald Busch 7980 Terråk 915 92 616
Tor Aune Hollup, 7982 Bindalseidet 414 07 390
Stian Lian 7982 Bindalseidet 975 87 475

                                                                              

Viltansvarlig i kommunen kan i tillegg kontaktes:

Karl-Erik Solum           7980 Terråk          970 33 447

                                                               

I tillegg har følgende personer sagt seg villige til å bistå ved søk etter skadet vilt:

Arnold Alsli (har hund) 7982 Bindalseidet 958 69 127
Arild Årsand 7980 Terråk 911 19 096
Geir Horsberg 7980 Terråk 918 83 985
Gaute Myrvang 7980 Terråk 975 93 589
Ivar Aune 7980 Terråk 918 15 421
Rolf Bjørnar Sponås (har hund) 7980 Terråk 917 37 624
Terje Bøkestad 7982 Bindalseidet 995 82 169
Egil Reppen (har hund) 7982 Bindalseidet 412 57 753
Stig Nygård 7980 Terråk 958 83 467
Erland Iversen (har hund) 7980 Terråk 481 37 130

Kontaktinfo

Karl-Erik Solum
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 900 84 230